کارخانه خوراک دام و طیور

شرکت جبل دماوند صبا در کنار گسترش اهداف تجاری و در راستای افزایش سهم خود در حوزه تولید داخلی و کارآفرینی در کشور و تبیین رسالت اصلی خود مبنی پایه ریزی در خودکفایی در تولید محصولات صنعت دامپروری در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی، اقدام به خریداری یک واحد کارخانه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در منطقه خراسان شمالی نموده است. بدیهی است فعالیت این شرکت در ادامه فعالیت واردات نهاده های خوراک دام، طیور و آبزیان توسط شرکت جبل دماوند صبا و ایجاد زنجیره تولید، افزایش نرخ کارآفرینی و تولید انواع خوراک دام، طیور و آبزیان است.