شرکت‌های هم‌گروه

شرکت جبل دماوند دبی

مجموعه فعالیت های شرکت جبل دماوند دبی، شامل فعالیت های بازرگانی و بازاریابی بین المللی و ایفای نقش واسطه ای جهت تسهیل مراودات تجاری است.

شرکت طیور فارس

شرکت مجتمع طیور فارس با ۴۰ سال سابقه در زمینه تولید جوجه یکروزه و تولید خوراک دام و طیور مفتخر است همزمان با افزایش پتانسیل ژنتیکی نژادهای اصلاح شده،